Maccabi Sweden Logo - Full Color with White Circle.png

Har du videoklipp från Makkabiaden i Israel 2022, ladda gärna upp dom här. Vi tänker redigera ihop en film för Maccabi Sweden och ber om din tillåtelse att eventuellt använt material som du skickar. Supertack!

Välj fil/filer

Max 30 video filer kan laddas upp åt gången. Efter du valt dina filer så klicka på LADDA UPP knappen och vänta på att du ser ett "V" som bekräftelse att filerna kommit fram. Det kan ta flera minuter beroende på storleken av filerna.